Motorola Z Play: Thiết kế lạ – Phụ kiện độc.

Video is ready, Click Here to View ×


Hai năm nay, cả Apple và Samsung đều sử dụng thiết kế cũ của họ trên các sản phẩm đầu bảng, chỉ có Motorola là đã cập nhật một thiết kế mới hoàn toàn. Hôm nay, mình đã có trên tay Moto Z Play, mời các bạn cùng mình mở hộp sản phẩm này.

Thông tin sản phẩm tham khảo tại Website

Thông tin Facebook Di Động Thông…

22 Replies to “Motorola Z Play: Thiết kế lạ – Phụ kiện độc.”

  1. Thiết kế lạ, không đụng hàng nhưng mất chất điện thoại Mỹ.
    Không thích thiết kế của cảm biến vân tay.
    Vẫn ước con Turbo 2 chạy 820, cảm biến vân tay ngay biểu tượng moto ở mặt sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *